Werkwijze

Mathieu is een erkende klinisch psycholoog, systeemtheoretisch psychotherapeut, (EFT) relatietherapeut, HSP professional, ACT psychotherapeut en hartcoherentie-coach. Op de pagina ´Wie ben ik´ kan je meer informatie over mijn achtergrond vinden.

een tweede taal er bij Mathieu werkt vaak met non-verbale methodieken.

Een training in hartcoherentie wordt vaak in de therapie ingezet.

Daarnaast wordt er vaak in de therapieruimte met duplo poppen gewerkt.
Aan de hand van deze poppetjes en attributen wordt jouw verhaal en dito geschiedenis op tafel neergezet. Via een dergelijke opstelling krijg je inzicht in jezelf, jouw relaties, lasten, krachten en verlangens, familiebanden, verleden,... Het beeld spreekt het onderbewuste aan waardoor er beweging komt in jezelf en jouw situatie.
Op basis van dit materiaal werkt ik met volwassenen, koppels en teams (intervisie).

Wanneer er binnen ´De Cocon´ niet de juiste zorg verleend kan worden voor jouw hulpvraag zal er in overleg met jou naar een gepaste doorverwijzing gezocht worden.

Tarieven

Individueel: 60 euro per uur - 80 euro voor 90 minuten
Koppeltherapie: 90 euro (maximaal 90 minuten)

Een afspraak dient ten minste 24u voor de afspraak geannuleerd te worden. Zo niet, dan moeten wij de afspraak toch in rekening brengen.

In België is de uitoefening van klinische psychologie en psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Psychologen en psychotherapeuten zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV). Toch zijn er reeds een aantal ziekenfondsen die prestaties van psychologen en psychotherapeuten geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen.

Een overzicht per mutualiteit kunt u hier vinden:
   http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht
 
Voor meer informatie kan je best contact opnemen met jouw mutualiteit.

hartcoherentie

 

Veerkracht opbouwen met hartcoherentie!

Met een eenvoudige ademhalingshalingstechniek brengen we het autonoom zenuwstelsel in evenwicht.

Wetenschappelijk onderbouwd traject van 4 sessies in 8 weken.
De training kan starten met een infosessie in groep of kan volledig individueel doorlopen worden. De training kan zowel online als in de praktijk doorgaan.
 
Eerstvolgende data groepssessie:
- maandagavond 28/12/2020: 20u30 - 22u00, 40 € pp (ONLINE via ZOOM!)
- donderdagavond 11/02/2021: 20u00 - 21u30, 40 € pp (ONLINE via ZOOM!)
- donderdagavond 25/03/2020: 20u00 - 21u30, 40 € pp

Nieuwe website in verband met hartcoherentie (auteur Mathieu Devies)
https://www.hartcoherentietraining.be