Werkwijze

Mathieu is een erkende klinisch psycholoog, systeemtheoretisch psychotherapeut, (EFT) relatietherapeut, HSP professional, ACT psychotherapeut en hartcoherentie-coach en EMDR practitioner (i.o.). Op de pagina ´Wie ben ik´ kan je meer informatie over mijn achtergrond vinden.

een tweede taal er bij Ik werk vaak met non-verbale methodieken.

Een training in hartcoherentie stel ik vaak voor als ondersteuning.

Daarnaast werk ik vaak in de therapieruimte met duplo poppen.
Aan de hand van deze poppetjes en attributen wordt jouw verhaal en dito geschiedenis op tafel neergezet. Via een dergelijke opstelling krijg je inzicht in jezelf, jouw relaties, lasten, krachten en verlangens, familiebanden, verleden,... Het beeld spreekt het onderbewuste aan waardoor er beweging komt in jezelf en jouw situatie.
Op basis van dit materiaal werk ik met volwassenen, koppels en teams (intervisie).

Wanneer er binnen ´De Cocon´ niet de juiste zorg verleend kan worden voor jouw hulpvraag zal er in overleg met jou naar een gepaste doorverwijzing gezocht worden.

Tarieven vanaf 01/01/2022

Individueel: 65 euro per uur - 95 euro voor 90 minuten
Koppeltherapie: 110 euro (maximaal 90 minuten)

In België is de uitoefening van klinische psychologie en psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Psychologen en psychotherapeuten zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV). Toch zijn er reeds een aantal ziekenfondsen die prestaties van psychologen en psychotherapeuten geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen.

Voor meer informatie kan je best contact opnemen met jouw mutualiteit.

hartcoherentie

 

Veerkracht opbouwen met hartcoherentie!

Met een eenvoudige ademhalingshalingstechniek brengen we het autonoom zenuwstelsel in evenwicht.

Wetenschappelijk onderbouwd traject van maximaal 4 sessies.
De training kan starten met een infosessie in groep of kan volledig individueel doorlopen worden.
De training kan zowel online als in de praktijk doorgaan.
Indien je individueel aan de slag wil, contacteer dan Mathieu.
Indien je de eerste infosessie in groep wil volgen, schrijf je dan in via onderstaande.
 
Eerstvolgende data groepssessie:
- maandagavond 14 februari 2022 - 20u - 21u30 - 45,00 euro pp - praktijk Scheldewindeke
- donderdagavond 07 april 2022 - 20u - 21u30 - 45,00 euro pp - ONLINE

Nieuwe website in verband met hartcoherentie
https://www.hartcoherentietraining.be