Psychotherapie

Elk leven kent periodes van onzekerheid, vertwijfeling of ontreddering. Plotse gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden, conflict, tegenslag, bepaalde ontmoetingen en overgangssituaties zoals echtscheiding, verhuizing of pensionering kunnen mensen uit hun evenwicht brengen. Maar dat kan evengoed door situaties die al langer aanslepen (relationele of familiale problemen, opvoedingsvragen, keuzeproblematiek,...). Soms bestaat er zelfs geen aanwijsbare reden.

Zulke periodes doen vragen rijzen. Wat is er toch met me aan de hand? Waarom overkomt mij dit? Heeft het leven voor mij wel nog zin? Waarom lukt het mij niet een beslissing te nemen? Kan ik hier ooit wel uit geraken?

Door de vele vragen en onzekerheden is het niet vanzelfsprekend om hiermee naar buiten te komen. In ´De Cocon´ vindt Mathieu het belangrijk om jou te helpen, om jou de regie te geven over problemen die jou vaak zo machteloos maken, om je in jouw kracht te zetten en je te leren omgaan met alles wat zich in het leven kan voordoen.

Er wordt zeer aandachtig naar jouw zorgen, vragen en problemen geluisterd. We benaderen mensen vanuit de veelheid aan verbindingen waarin ze leven. Op die manier plaatsen we de ervaren problemen in een breder geheel: familie, relaties, omgeving, belangrijke thema´s, cultuur, belangrijke levensgebeurtenissen, maatschappelijke visies,... Onze focus ligt op het detecteren van hulpbronnen en sterke kanten. We hebben oog voor de specifieke en unieke situatie van ieder die beroep op ons doet.

Bij therapie helpen we je stil te staan bij jouw gedachten, gevoelens en emoties en te kijken naar de onderliggende betekenis van terugkerende problemen/moeilijkheden.