Het geheim van zelfmotivatie

In deze video leert Mel Robbins ons hoe we ons leven met één eenvoudige maar krachtige ´tool´ kunnen veranderen: achterwaarts van 5 naar 1 tellen.

Met deze ´life hack´ kunnen we gewoontepatronen doorbreken. De prefrontale cortex, dat stuk van de hersenen dat voor bewuste keuzes instaat, blijft met dit hulpmiddel aan zet.


 

We hebben allemaal dromen die we willen nastreven. We willen een goede ouder, echtgenoot, werknemer of zaakvoerder zijn. Elk van ons heeft minimaal een notie van een betere versie van onszelf. We willen ons lichaam en geest bijvoorbeeld bewust verzorgen en trainen, zodat we fit en veerkrachtig in het leven staan.

Toch is er vaak een kloof tussen onze verlangens en dromen en hoe we dag in dag uit met de realiteit omgaan. Uit angst, onzekerheid of overspoeling / overprikkeling gaan we snel "uit verbinding". We "checken uit" en onze "automatische piloot" neemt het stuur over. Vanuit deze "automatische piloot" maken we onbewuste keuzes:

  • - De keuze om niet op tijd op te staan;
  • - De keuze om niet aan ons eindwerk verder te werken, maar nog een aflevering te zien op Netflix;
  • - De keuze om te kiezen voor de ´King Burger met frietjes´ in plaats van het ´bioslaatje met guacomole´;
  • - De keuze om niets te zeggen tijdens de vergadering en na de vergadering te piekeren over de gang van zaken en wat er moest gezegd worden;
  • - De keuze om de kinderen af te snauwen en onze frustratie uit te werken op onze omgeving;
  • ...

Hoewel we slechts één beslissing van een ander leven, huwelijk, werk, inkomen, relatie met de kinderen, enz. verwijderd zijn, is het knap lastig om ons leven duurzaam te veranderen. Wat maakt het zo moeilijk om die kleine dingen te doen die ons leven kunnen verbeteren? Wat maakt dat het vaak best moeilijk is om onze dromen te realiseren?

Wil je jouw dromen achterna of wil je een meer inspirerend en gezond leven, dan zal je dingen moeten doen die eng, onzeker, moeilijk en lastig kunnen zijn. Er is een grote kans dat je er weinig zin in zal hebben. De evolutie heeft onze hersenen en zenuwstelsel met de bijhorende gedachten zo ontworpen om koste wat kost ongemak en pijn te vermijden.

Bij de kleinste trigger (onzekerheid, overprikkeling, angst, negatieve gedachten, ...) schiet ons stress systeem in actie en doen onze hersenen hun uiterste best om je te beschermen. De hersenen hebben ontelbare onbewuste manieren om jezelf te beschermen tegen ontgoocheling, pijn, vernedering, enz... Onze hersenen kunnen de perceptie van de risico´s bijvoorbeeld groter maken. De objectieve kans op gevaar is vaak kleiner dan hoe we de situatie inschatten en bedenken. We komen in gepieker en negatieve gedachten vast te zitten.

Als je op het ideale moment gaat wachten om jouw leven te veranderen, dan kan je lang wachten. Als je gaat wachten tot wanneer je zin hebt en gemotiveerd bent om het nieuwe en onbekende in te stappen, dan kan dit evenzeer lang duren. "Jezelf 2 punt 0" neerzetten vraagt immers moed en doorzetting.

Automatische gedachten en gedrag zitten fysiologisch in "neurologische snelwegen" verankerd. Wanneer we steeds dezelfde gedachten denken en steeds hetzelfde doen, gaan er bepaalde groepen van neuronen steeds vaker samen vuren. Doen ze dit vaker en vaker dan worden dit dominante neurologische paden. En nemen ze als het ware de controle over.

Is er nog wel hoop op verandering, veerkracht en innovatie of zijn we slaven van onze eigen gedachten en neurologisch ingeslepen automatismen?

Gelukkig kunnen we ons systeem herbedraden. Naast het ontstaan van automatische neurologische dominante paden zit de mogelijkheid tot verandering en ´healing´ eveneens in onze natuur. Onze hersenen zijn immers neuroplastisch.

Het bewust opnieuw overwinnen van onze "automatismen" en gekende "emotionele actie-reactie patronen" leidt omwille van de neuroplasticiteit tot nieuwe keuzes en gedrag, tot nieuwe gedachten en tenslotte tot een nieuw leven.

Van automatische piloot naar "keuze-maker"

Hoe geraak je van "gewoonte" naar "focus", van "autopiloot" naar "het bewust scheppen van jouw realiteit"?

Volgens Mel Robbins kan je automatisch gestuurde gedachten, emoties en gedrag overwinnen door eenvoudig achterwaarts van 5 naar 1 te tellen.

VIJF VIER DRIE TWEE EEN

             doorbreken van gewoonte
             doorbreken van laksheid
             doorbreken van de schuld op de anderen te schuiven
             doorbreken van overmatig eten
             doorbreken van TV- en andere schermtijd
             *actie...sportschoenen aan en hup !

Timing is cruciaal...

Tussen het ontstaan van een intuïtief of progressief idee en het moment wanneer onze hersenen het met automatische patronen overnemen (neurologisch gecodeerd in de basale ganglia van het emotionele brein), zit er een tijdspanne van ongeveer 1 à 5 seconden. In deze tijdspanne kan magie en verandering ontstaan. Om onbewust gedrag en keuzes te veranderen, moeten we volgens Mel Robbins over deze "micro momenten" controle hebben.

Met het achterwaarts van 5 naar 1 tellen, houden we het stuur in handen. Het achterwaarts tellen is een eenvoudige maar waanzinnig goed werkende ´tool´ die verandering kan initiëren en ondersteunen.

   Tellen we terug van 5 naar 1, dan doen we iets heel belangrijks: we activeren de prefrontale gebieden (lees: we blijven bewust) én we onderbreken op deze manier onze gewoontepatronen. Wanneer we in deze tijdspanne de prefrontale cortex aanspreken, kan dit stuk van de hersenen nieuw gedrag ondersteunen. De prefrontale cortex - een klein stuk van de neocortex aan de voorkant van ons hoofd - is als het ware ´de cockpit van het brein´. Het biedt de mogelijkheid om te relativeren, te nuanceren, perspectief te zien, te leren uit vorige ervaringen en onze gevoelens te controleren. In deze prefrontale gebieden ontstaat het bewustzijn, de creativiteit en vrije wil.

   De "1" in de sequentie van getallen vormt een stimulans om in actie te schieten. Het vormt een ´trigger´: "dit is een moment om moed aan de dag te leggen" en "dit is een moment om succes te gaan ervaren".

   Het tellen an sich vormt een ritueel. Rituelen helpen om nieuw gedrag te leren.

Tenslotte : volharden!

Blijf "jezelf 2 punt 0" volhouden..., want wanneer je het nieuwe geleerde gedrag, denken of voelen een paar weken oefent, ontwikkel je een nieuw patroon en bijhorend neuronaal netwerk. We worden schepper van onze eigen werkelijkheid.

Bedenk je even hoe de "New you" er uit gaat zien? En veel plezier met onderstaande video!

Groeten,
Mathieu Devies

 

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Laat een berichtje na, of bel ons op.

 


 

PS: nog een mini-artikel na bovenstaand(e) artikel en video:

Gezonder eten, meer bewegen of stoppen met roken?

Om goede voornemens nooit meer te laten mislukken, ontwikkelde de Duitse biologe en gedragsfysiologe Gabriele Oettingen de "WOOP"-methode. Indien we onze doelen en wensen willen realiseren, is het vaak onvoldoende om deze enkel maar te omschrijven of te bedenken. Om tot een duurzame gedragsverandering te komen, kunnen we maar best nadenken over de moeilijkheden die we voorzien én over mogelijke oplossingen voor deze confrontaties. Het is met andere woorden beter om obstakels op voorhand in te schatten én ook al eens na te denken over hoe je die zou kunnen overwinnen.


Lees artikel op de VRT website