Lisbeth Haustraete

Life & Health Coaching

Life & Health Coaching helpt je om terugkerende emotionele, stressgerelateerde en/of psychosomatische klachten aan te pakken en op te lossen; concentratiestoornissen, aandachtsstoornissen, negatieve gedachten, (spier)spanningen, hoofdpijnen, (over)vermoeidheid, burn out,...
Slaap-, eet- en spijsverteringsstoornissen, verminderde immuniteit, hyperventilatie,..
Emotionele klachten: verdriet, angsten, kwaadheid, depressie, trauma´s,...
Identiteitsproblemen: laag zelfbeeld en zelfvertrouwen, onzekerheid, sociaal vermijdend gedrag, seksuele problemen,..

Bij coaching ligt de nadruk op het actief op zoek gaan naar oplossingen van (terugkerende) problemen en het bereiken van jouw doelen hier en nu en in de nabije toekomst.
We helpen je om inzicht te krijgen in jouw conditioneringen (terugkerende gewoontepatronen). Zo leer je ze te doorbreken en te vervangen door nieuwe, positieve gedachten en acties waardoor je jouw ware ´ik´ kan herontdekken en leven!
Vanuit een holistische aanpak - een combinatie van verschillende coaching- en therapiemethodes en gezondheidstherapie, die het zelfgenezend mechanisme stimuleren - bieden we jou in de eerste plaats een luisterend oor en begeleiden en ondersteunen we jou in het aanpakken van jouw problemen.
We hanteren een oplossingsgerichte benadering waarbij mentale remmingen opgespoord worden en in vraag gesteld worden. Dit gebeurt vanuit een open en empathische ingesteldheid met respect voor jou als cliënt.
We gebruiken hierbij o.a. gesprekstherapie, selfmanagement- technieken en   Live the connection.