PSYCH-K ®

Snel en eenvoudig veranderen met PSYCH-K ®!
Je hebt affirmaties, positief denken, de wet van aantrekkingskracht gebruikt, zelfhulpboeken gelezen en vision boards gemaakt. Je bent misschien in therapie geweest.
Maar je bent nog steeds niet daar waar je wilt zijn - hoezeer jij ook je best doet. Je blijft last hebben van stress, angst, pijn of verdriet en je bent niet in staat jezelf hiervan te bevrijden.

Hoewel al deze bovenstaande manieren om te veranderen behulpzaam kunnen zijn, zijn ze allen tot ons bewustzijn beperkt. Maar als we met ons bewustzijn alles konden creëren waar we naar verlangen, dan zouden wij allemaal al precies zijn, doen en hebben wat we willen.

Datgene dat je achterwege hebt gelaten is jouw onderbewustzijn; dat deel van jou waarin je aan de hand van al jouw ervaringen doorheen jouw ganse leven overtuigingen hebt opgeslagen.
Hieronder vallen ook de overtuigingen die jou beperken en zelfsaboterend, -destructief gedrag creëren. Zij zorgen ervoor dat we gefrustreerd, neerslachtig en uitgeput raken. In het blog-item ´De kracht van het onderbewuste´ kan je meer over het onderbewuste lezen.

Onderzoek toont aan dat onze emoties en ons gedrag een directe weerspiegeling zijn van onze overtuigingen.
Of om het met de woorden van Henry Ford te zeggen: "Of je denkt dat je het kan of dat je het niet kan; je hebt gelijk!"

PSYCH-K ® is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in jouw persoonlijke ontwikkeling en functioneren.

Volgens celbioloog Bruce Lipton wordt ons menselijk denken en handelen voor 95 procent bepaald door ons onderbewustzijn. Het is de automatische piloot die ons leven stuurt en waarin onze gewoonten, overtuigingen en ervaringen zijn vastgelegd.
We zijn eraan gewend om met onze bewuste geest tegen ons onderbewuste te ´praten´ in een poging sturing aan ons leven te geven. Vandaar dat verandering vaak als moeizaam of niet blijvend wordt ervaren.
PSYCH-K ® is een unieke methode - ontwikkeld door Rob Williams - om direct met jouw onderbewustzijn te communiceren en dit te herprogrammeren.
Dit stelt jou in staat om stress en beperkende overtuigingen op te sporen en om te zetten in innerlijke rust en bekrachtigende, ondersteunende overtuigingen.
Vanaf het moment dat jij je overtuigingen kunt herprogrammeren, veranderen jouw emoties automatisch en dus ook hoe jij keuzes maakt en reageert in situaties. Dit heeft op alle gebieden in jouw leven effect.

Onderbewuste programmering
Je kunt je onderbewustzijn zien als een besturingsprogramma dat altijd op de achtergrond (onbewust) aan het draaien is. Alle overtuigingen die jij in je leven hebt gevormd, bepalen op elk moment hoe je naar jezelf en anderen kijkt, hoe jij je voelt, hoe je reageert in situaties, welke acties je wel of niet onderneemt. Het vormt als het ware een filter die jouw werkelijkheid bepaalt. Op stimuli vanuit de omgeving reageert het onderbewuste automatisch zoals het gereageerd heeft in eerdere ervaringen - ´als een druk op de knop´.

Als je jezelf van deze onderbewuste programmering bewust wordt en besluit dat je hierin iets wilt veranderen, ben je eigenlijk aan het verkeerde adres. Je bewuste geest maakt slechts voor 5% de dienst uit. Dit is ook waarom affirmaties of goede voornemens maar mondjesmaat resultaat geven. Je onderbewuste is als informatieverwerker 1.000.000 maal krachtiger dan je bewuste geest.

Het is geen probleem om je onderbewuste programmering te veranderen, maar je kunt deze niet veranderen door ertegen te praten. Je moet de directe toegang vinden tot jouw onderbewuste en daar de ´tape´ opnieuw opnemen.

Het PSYCH-K ® proces
Met PSYCH-K ® heb je via spiertesten direct toegang tot jouw onderbewuste geest en dit stelt je in staat beperkende overtuigingen te vervangen door positieve bekrachtigende overtuigingen. Via een ´balans´ vindt de integratie in het onderbewuste plaats. Een gewenste verandering realiseren wordt zo een vanzelfsprekende en moeiteloze ervaring. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen en je potentieel zal zich steeds verder openen.

Tijdens een balans voert jouw eigen onderbewuste geest de gewenste innerlijke transformatie door. Het woord balans verwijst naar de ´hele brein staat´, dit is de balans tussen beide hersenhelften waaronder het PSYCH-K ® proces optimaal verloopt.

Alle wijsheid ligt in jou
PSYCH-K ® wordt door jouw innerlijke wijsheid geleid en komt vanuit een totaal andere benadering dan welke therapie ook. Je hebt zelf alle wijsheid en kracht in huis. Niemand hoeft jou te helen, te genezen of te weten wat goed is voor jou. Met het PSYCH-K ® proces ben je in staat om elke uitdaging in jouw leven te hanteren.
Hoe we op een situatie reageren is een onbewust proces en wordt bepaald door ons overtuigingensysteem. Door ons vanuit pure waarneming in het ´nu´ bewust te richten op dit tot nu toe onbewuste proces, krijgen we alle informatie over ons overtuigingensysteem. Dit stelt ons in staat om onszelf toe te staan vanuit vrijheid te kiezen voor groei in plaats van bescherming. Een PSYCH-K ® balans zorgt voor integratie in het onderbewustzijn van een gewenste overtuiging. Hierdoor ben je in staat om een volgende keer in een vergelijkbare situatie een andere reactie te vertonen of nieuwe stappen te zetten. Je ervaart steeds sterker dat iedere begrenzing die je tegenkomt, daar door jezelf is geplaatst en dat je zelf je eigen ruimte zo groot kan maken als je wilt.

Deze zienswijze gaat voorbij ieder therapeutisch wereldbeeld. Vragen naar het waarom, zoeken naar oorzaken, ´herbeleven´ van oude emoties of ervaringen en vastgeroeste diagnoses houden ons in ons gebruikelijke probleemgerichte denken.

Het opgeven van iedere evaluatie van een verschijnsel, onszelf overgeven aan puur waarnemen, geeft ons de kans ons volledig te openen voor wie we werkelijk zijn: spirituele wezens die een menselijke ervaring opdoen.

In het blog-item ´De kracht van het onderbewuste´ kan u meer lezen over de kracht van het onderbewuste en het helen van het onderbewuste via kennis van de evolutie, anatomie en werking van de hersenen.